De stadswandelingen van Utrecht Underground zijn onderdeel van WIJ3.0. Het doel van dit project is maatschappelijke participatie als een eerste stap in het re-integratieproces van mensen die door hun verleden als dak- en/of thuisloze of vanwege verslavingsproblematiek een afstand hebben opgebouwd tot de reguliere arbeidsmarkt.

Door zich als gids te profileren leren ze vaardigheden die ze bij het doorstromen naar een reguliere baan goed kunnen gebruiken. Dit is de doelgroep die ten gevolge van zware problematiek zoals verslaving en dak- of thuisloosheid, vaak moeilijk toegang heeft tot reguliere voorzieningen.

Utrecht Underground zag het licht in juli 2009. Oprichter Annemieke Dijk nam het initiatief om Utrecht Underground te starten waarna Daphne en Roald de coƶrdinatie op zich hebben genomen. Na het werven van potentiƫle kandidaten uit de doelgroep zijn deze kandidaten door een externe trainer (Martin Pragt) opgeleid tot gids.